Kolab3 v16-nın CentOS 7 üzərində quraşdırılması

close